Beste mensen,

 

Het afgelopen jaar heeft het Digi-Visie team met veel enthousiasme wekelijks digitale uitzendingen verzorgd welke o.a. via deze website te (her)beluisteren waren. 

 

Digi-visie dat in eerste instantie als audiomagazine begon waarbij allerhande digitale technologische toepassingen en apps werden behandeld, is uitgegroeid tot een platform waar discussies gevoerd worden, vragen  worden gedeeld en  de leden elkaar weten te vinden om tips uit te wisselen en handigheidjes bij te brengen om het leven met een leesbeperking gemakkelijker en toegankelijker te maken.

 

Er is in deze periode veel veranderd.

Het platform digi-visie is een community geworden. een internetgemeenschap van gelijkgestemden; mensen die zich op digitaal vlak verbonden voelen, met als raakpunt het vergemakkelijken en toegankelijker maken van wonen, werken en leven met een informatiebeperking. 

 

De toenemende inbreng van mensen die zich bij deze gemeenschap voegden, in de vorm van reacties op het forum, het volgen en reageren op de Facebook-pagina, en de live uitzendingen hebben ertoe geleid  dat het doel en de visie, waarmee de website in eerste instantie is gestart niet meer leek aan te sluiten bij de behoefte van alle teamleden.

Een aantal leden van het voormalig digi-visie team is daarom hun eigen weg ingeslagen. 

Digi-visie zal zich blijven ontwikkelen en blijven bouwen aan een community van mensen die geloven in eigen kracht en het principe dat mensen in een participatiemaatschappij waarin we leven elkaar kunnen versterken door informatie met elkaar te delen en van elkaar te leren.

 

Wat kun je van het nieuwe digi-visie verwachten?

 

Digi-Visie is een platform  voor mensen die digitale, technologische en andere ontwikkelingen omarmen, die als doel hebben het leven, wonen, en werken van mensen met een informatiebeperking te vergemakkelijken.

Dit uitgangspunt wil zeggen dat er ruimte is voor inbreng, ideeën en initiatieven die binnen dit platform kunnen worden ontwikkeld.

 

De eigen inbreng van de leden, volgers en belangstellenden in de Digi-Visie community is daarbij essentieel.

Hierbij kun je denken aan tips, reviews van apps of bepaalde computerprogramma’s, discussies, open podia om ideeën te presenteren en het uitwisselen van ideeën en ervaringen om elkaar te ondersteunen op het gebied van zo volwaardig mogelijk leven, wonen en werken in een netwerk of participatiemaatschappij.

 

Je bent van harte welkom om je bijdrage te blijven leveren via de website, de facebook-pagina en het Digi-Visie-forum.

 

De nieuwe vorm waarin digi-visie haar doorstart maakt zal dan ook gedeeltelijk afhankelijk zijn van de inbreng van de leden.

De vrijwilligers die zich op dit moment met digi-visie bezig houden zullen redactionele tips en items op de site, de facebookpagina en in het forum blijven plaatsen.

 

Ook groeps-events waarbij mensen elkaar (virtueel) kunnen ontmoeten met als uitgangspunt een bepaald thema, of onderwerp, behoren tot de mogelijkheden.

 

De veranderingen op de website zullen geleidelijk worden doorgevoerd en natuurlijk worden alle leden via de genoemde kanalen op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen.

 

Weet dus dat jij als deelnemer aan het platform het verschil kunt maken door tips, en ideeën te blijven delen, je  vragen te blijven stellen en houdt vooral de website in de gaten.

 

Met vriendelijke groet,

Digi-Visie.

 

Aanvullende gegevens