In Nederland wonen naar schatting bijna een miljoen visueel beperkten. Dat zijn mensen met een zicht tussen de 0 en 50%. Deze mensen kunnen nauwelijks in webwinkels terecht. Door uw webwinkel ook geschikt te maken voor slechtzienden, vergroot u uw doelgroep. Maar het aanpassen van uw webwinkel is ook een goede training voor uzelf! U moet meer beschrijven en dat heeft zelfs een positief effect op uw ranking in Google.

 

Neem de drempels weg uit uw webwinkel

 

CHECKLIST

 

1. Vergrootglas

 

Een deel van de slechtzienden gebruikt zogenoemde vergrotingssoftware. Met deze tooi kunnen zij een pagina bijvoorbeeld met 500% vergroten.

 

De tooi zoomt dan extreem in, waardoor een klein deel van het scherm wordt getoond Deze mensen zijn gebaat bij een eenvoudige indeling van uw website, die op iedere pagina hetzelfde is. Plaats bijvoorbeeld de bestelknop op iedere pagina op dezelfde locatie.

 

2. Voorleestool

 

Veel andere blinden en slechtzienden maken gebruik van zogenoemde screenreaders. Dat zijn voorleesto ols. Deze software installeert de slechtziende op zijn computer waardoor bij het openen van een website de inhoud van de site aan hem wordt voorgelezen. De gebruiker kan de software zo instellen dat alleen bepaalde gedeeltes worden voorgelezen, bijvoorbeeld de links, of juist alle informatie op de site. In dat laatste geval worden ook de beschrijvingen van afbeeldingen voorgelezen.

 

3.Vormgeving van tekst

 

Een slechtziende zal de teksten op uw website ongeveer hetzelfde benaderen als een persoon met normaal zicht: hij scant dankzij zijn vergro ot- of voorleessoftware eerst de tussen koppen. Die tussen koppen moet u daarom in uw html de code H2 of H3 meegeven. De coderingen voor kleinere tussenkoppen H4 en H5 hoeft u niette gebruiken, deze zijn nauwelijks anders en worden toch overgeslagen door de hulpsoftware.

 

4. Afbeelding omschrijven

 

Een afbeelding op uw website met de titel DSC0001 zegt niets. Dit geeft voor een slechtziende geen informatie en voor Google evenmin. De leessoftware van een slechtziende bekijkt uw website ongeveer op dezelfde manier als de robots van Google. Links , tussenkopjes en teksten zijn belangrijk, maar ook de omschrijving van afbeeldingen. Zorg ervoor dat u iedere afbeelding omschrijft in de alt-tekst. De voorleessoftware en Google robots weten dan direct wat er op de afbeelding te zien is. Verwijst een afbeelding naar een pagina, beschrijf dan in de alt-tekst het doel van de verwijzing.

 

5. Vermijd "klik hier'

 

Het gebeurt nog op alle niveaus, een hyperlink aanmaken in de tekst 'klik hier'. Hoewel dat logisch lijkt is het nietszeggend. Een persoon met normaal zicht

 

leest verder waarvoor hij op de link moet klikken, maar omdat de hulpsoftware zich vaak focust op alleen de links, heeft de slechtziende bezoeker geen flauw idee waarop hij klikt Analyseer de hyperlinks op uw website en breng die terug tot de kern van het doel. Zet vervolgens het hoofonderwerp van de link vooraan. Dus niet: 'klik hiervoor de algemene voorwaarden', maar direct: 'algemene voorwaarden'

 

6. Training voor uzelf

 

k/JP Om uw website zo goed mogelijk leesbaar te maken voor slechtzienden is het belangrijk dat u overzichtelijk, kort en krachtig uw boodschap kunt vertellen. Het inrichten van uw website voor slechtzienden is dan ook een ideale training voor uzelf.

 

Loop uw pagina's na en schrap onnodige teksten. Gebruik ook de instructies om uw navigatie en call-to-action-buttons te optimaliseren.

 

7. Laaggeletterdheid

 

Gaat u uw webwinkel analyseren en aanpassen voor slechtzienden, richt u dan ook direct op de doelgroep laaggeletterden. Naar schatting 1,5 miljoen Nederlanders kunnen moeilijk lezen, die moet u eenvoudige teksten voorschotelen in korte zinnen. Ook dit is weer een goede training voor uzelf. Vermijd lange zinnen en gebruik korte alinea's. Ontdek zelf of het niveau van uw teksten te hoog is: www.accessibility.nl/

 

Noodzaak in cijfers

 

In Nederland zijn momenteel 310 duizend mensen geregistreerd slechtziend en in 2020 hebben naar verwachting ruim 350 duizend Nederlanders een visuele beperking aan beide ogen. Deze doelgroep kan momenteel nauwelijks online shoppen omdat webwinkeliers hun sites niet aanpassen voor slechtzienden. Daarmee mist u een flinke doelgroep Het aantal slechtzienden wordt veel groter geschat: tot meer dan een half miljoen mensen. Door de vergrijzing zal dit aantal rap toenemen. Speciaal voor slechtzienden is er een webrichtlijn opgesteld om websites toegankelijk te maken voor slechtzienden, kijk voor meer informatie op de websites www.wtned.nl ofwww.W3Cnl.

 

Zoek, vind en waardeer 1.729 leveranciers op www.checklistwebwinkel.nl

 

Aanvullende gegevens