Steeds meer bedrijven stappen over naar nieuwere versies van Windows en Office. Samenwerken aan (online) documenten is hierbij iets dat in populariteit toeneemt en waar meer en meer gebruik van wordt gemaakt binnen bedrijven. Voor mensen zonder visuele beperking kan het al een behoorlijke stap zijn om vertrouwd te raken met deze omgevingen en je weg erin te vinden. Laat staan wanneer je gebruik maakt van schermleessoftware. Je zou kunnen zeggen dat Nederland zich wat het Online werken betreft in een transitiefase bevindt. Ook gebruikers van schermleesprogramma’s zullen hun weg moeten gaan vinden in de nieuwe manier van werken. 

 

Hoe werkt Office 365?

Eigenlijk is Office 365 een abonnementsvorm op diensten van Microsoft waarin je je werk altijd met je mee zou moeten kunnen nemen. Op de gebruikelijke bekende manier op de PC, via Apps op smartphone en tablet, en via de Online Webbrowser. Online delen en bewerken van bestanden staat in Office 365 centraal.

Termen die regelmatig voorbij komen zijn SharePoint En OneDrive. SharePoint is de plek waar documenten worden verzameld in opgeslagen en online kunnen worden benaderd. Je zou het kunnen vergelijken met een netwerkschijf zoals die thuis of binnen bedrijven gebruikt wordt.

OneDrive is vergelijkbaar met jouw persoonlijke harde schijf. Alle documenten die in deze omgeving zijn opgeslagen kun je online, via een webbrowser benaderen. Het voordeel hiervan is dat je met meerdere personen tegelijkertijd aan hetzelfde document kunt werken.

nadelen zijn dat er minder functies beschikbaar zijn dan in lokaal geïnstalleerde applicaties en dat de toegankelijkheid van de online werkomgeving niet volledig of niet altijd goed toegankelijk is met schermleessoftware.

 

Wat heb je ervoor nodig?

Om Office 365 te gebruiken kun je een abonnement afnemen bij Microsoft.

Om OneDrive te kunnen gebruiken is een werk of school account, of Microsoft-account nodig.

Digi-Visie, het platform voor en van mensen met een informatiebeperking heeft onder de naam Office-Talk het initiatief genomen om laagdrempelige intervisiebijeenkomsten te organiseren voor gebruikers van schermleessoftware, om tips en trucs uit te wisselen met betrekking tot het werken met Office 365.

 

Op 16 maart jl. Heeft de eerste intervisiebijeenkomst plaatsgevonden.

 

De groep bestond uit 7 personen die elkaar virtueel hebben ontmoet via skype.

De deelnemers zijn werkzaam bij bedrijven in de commerciële en zakelijke dienstverlening, de zorg, en er waren ook mensen die vanuit interesse en kennis op het gebied van Informatietechnologie waren aangesloten.

Aanvullende gegevens